Miljenik potrošača
Nagrađivanjem najkvalitetnijih brendova na našem tržištu, utičemo na to da i druge kompanije investiraju u poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda i usluga. Isticanjem najboljih podstiče se zdrava konkurencija među kompanijama i njihova težnja za stvaranjem prepoznatljivog i prestižnog brenda u koji će potrošači imati poverenje. Jer dobar glas daleko se čuje. Priznanja Miljenik potrošača dodeljuju se isključivo na osnovu glasova potrošača. Da bismo saznali kojim brendovima naši potrošači najviše veruju, svake godine sprovodimo istraživanje, koje se vrši na nivou čitave zemlje i u koje je uključeno 2.000 ispitanika. Anketiranje metodom „lice u lice“ vrši tim obučenih anketara. Detaljne informacije potražite na stranici O akciji „Miljenik potrošača“

Dobitnici priznanja „Miljenik potrošača“ u 2024. godini

Lidl

Lidl

Lidl, dobitnik je priznanja „Miljenik potrošača“ za 2024. godinu.

Ceresit

Ceresit

Brend Ceresit, dobitnik je priznanja „Miljenik potrošača“ za 2024. godinu.

Smoki

Smoki

Brend Smoki, kompanije Štark, dobitnik je priznanja „Miljenik potrošača“ za 2024. godinu.

Legend World Wide

Legend World Wide

Legend World Wide, dobitnik je priznanja „Miljenik potrošača“ za 2024. godinu.

Next

Next

Brend Next, kompanije Coca Cola, dobitnik je priznanja „Miljenik potrošača“ za 2024. godinu.