Gorska služba spasavanja GSS Dobročinitelj Najbolje u Srbiji

Dobitnik zlatne plakete za društvenu odgovornost u 2014. godini je Gorska služba spasavanja

Gorska služba spasavanja Srbije je dobrovoljna neprofitna organizacija, osnovana s ciljem da pruža pomoć u nepristupačnim planinskim i urbanim uslovima. Tokom majskih poplava 2014. godine, njeni članovi su evakuisali više od 1 200 građana iz ugroženih područja Srbije. U akciji spasavanja sa najnepristupačnijih terena učestvovalo je 140 od ukupno 200 aktivnih pripadnika – spasilaca te službe, nakon čega je odlučeno da se kao posebni domen spasavanja izdvoji i spasavanje na brzim vodama i u poplavama.

Neretko se dešava da služba proširuje svoja znanja i obuke upravo ako se ukaže potreba za delovanjem, pa je tako spasavanje na brzim vodama i u poplavama postalo jedan od novijih domena spasavanja GSS Srbije.

Treba naglasiti i to da su članovi GSS-a volonteri, a da je služba oformljena kako bi se pomoglo ljudima u nevolji u situacijama kada niko drugi ne može da priđe. Kada su u u pitanju nepristupačni tereni u prirodi, ali i situacije prirodnih katastrofa kakve su bile majske poplave 2014. godine, tu nastupa GSS.