Pssst! Slušamo potrošače…

Pssst! Slušamo potrošače…

Da istaknemo kvalitet Dodelu priznanja "Miljenik potrošača" organizujemo u okviru kampanje "Najbolje u Srbiji", koja u kontinuitetu traje već punih dvanaest godina. Nagrađivanjem najkvalitetnijih...

…šta je najbolje u Srbiji?

…šta je najbolje u Srbiji?

Šta je najbolje u Srbiji? Od velike je važnosti postojanje zdrave konkurencije među kompanijama na tržištu. Njome potrošači dobijaju kvalitetnije proizvode i bolju cenu proizvoda i usluga. Takođe,...

Pitanja i odgovori

Pitanja i odgovori

Miljenik potrošača - pitanja i odgovori Zašto organizujemo ovu akciju? Nagrađivanjem najkvalitetnijih brendova na našem tržištu, utičemo na to da i druge kompanije investiraju u poboljšanje...