NIS a.d. Novi Sad dobitnik je priznanja Dobročinitelj za 2022. godinu.
Kompanija NIS je samo tokom 2021. godine u oblasti – javno zdravlje i socijalna zaštita, obrazovanje i nauka, ekologija i zaštita životne sredine, sport i kultura, uložila 315 miliona dinara.