Forma Ideale

Forma Ideale

Forma Ideale je dobitnik priznanja „Moj izbor“ za 2022. godinu, u kategoriji „Nameštaj”.
Akcija „Moj izbor“ organizuje se u okviru kampanje „Najbolje u Srbiji“.
U konkurenciji za nagradu našlo se oko 1.000 domaćih proizvoda i brendova.

Forma Ideale

Forma Ideale

Forma Ideale dobitnik je priznanja „Miljenik potrošača“ za 2021. godinu.
Akciju „Miljenik potrošača“, u okviru kampanje „Najbolje u Srbiji“ organizovalo je udruženje “Moja Srbija”, uz podršku Grada Beograda i u saradnji sa Centrom potrošača Srbije. U konkurenciji za nagradu našlo se 1.500 brendova u 30 kategorija.

Forma Ideale

Forma Ideale

Forma Ideale d.o.o. dobitnik je priznanja „Dobročinitelj“ za 2022. godinu.
Opremanje privremenih Covid bolnica, finansiranje nabavke dobara neophodnih za neometani rad zdravstvenih cenatara, kao i opremanje zdravstvenih ustanova za redovan rad, nakon izlaska iz Covid režima.