Miljenik potrošača

Miljenik potrošača – pitanja i odgovori

Zašto organizujemo ovu akciju?

Nagrađivanjem najkvalitetnijih brendova na našem tržištu, utičemo na to da i druge kompanije investiraju u poboljšanje kvaliteta svojih proizvoda i usluga. Isticanjem najboljih podstiče se zdrava konkurencija među kompanijama i njihova težnja za stvaranjem prepoznatljivog i prestižnog brenda u koji će potrošači imati poverenje.

Zašto isključivo potrošači?

Odluku o dobitnicima priznanja donose isključivo potrošači, jer kao krajnji korisnici, predstavljaju najkompetentniji i najstručniji žiri, koji će odrediti koji proizvodi i brendovi su najbolji na našem tržištu.

Koji brendovi mogu biti nominovani?

Cilj nam je da u ovoj akciji budu zastupljeni svi brendovi koji su prepoznatljivi na našem tržištu, bez obzira na njihovo poreklo ili poreklo kompanije u čijem vlasništvu se nalaze.

Šta ako neki brend nije nominovan?

Ukoliko se vaš omiljeni brend ne nalazi na listi nominovanih brendova u odgovarajućoj kategoriji, pozivamo vas da nas obavestite o tome. Prijava se vrši veoma lako i brzo. Dovoljno je da posetite stranicu Preporučite brend i da popunite par neophodnih podataka o njemu.

Kako se vrši glasanje?

Na osnovu desetogodišnjeg iskustva u organizaciji akcije „Moj izbor“, u okviru koje smo osvojili nepodeljeno poverenje, kako potrošača, tako i kompanija koje učestvuju u akciji, ustanovljena je organizacija akcije „Miljenik potrošača“.

Glasanje potrošača vrši se u dva kruga. U prvom krugu će glasati korisnici interneta, a brendovi sa najvećim brojem glasova će se plasirati u finale, gde će ih, u svakoj kategoriji, čekati po pet najbolje plasiranih brendova iz prethodnih akcija. Na osnovu ove procedure, sa sigurnošću možemo da tvrdimo da će se u svakoj kategoriji u finalni krug glasanja plasirati najbolji brendovi.

Finalno glasanje se obavlja na terenu, širom Srbije. U istraživanje, koje se tom prilikom obavlja, uključeno je 2.000 ispitanika, a anketiranje metodom „lice u lice“ vrši tim obučenih anketara.

Priznanja „Miljenik potrošača“ dodeljuju se isključivo na osnovu rezultata finalnog kruga glasanja.

Gde će biti predstavljeni rezultati?

Sve novosti i informacije u vezi akcije biće dostupne na portalima NajboljeuSrbiji.com i MojaSrbija.rs.